Játékszabályzat

Jelen nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.reformvilag.hu portál hivatalos oldalán (hivatalos facebook oldalán) meghirdetett ingyenes nyereményjátékokra (továbbiakban: játék) vonatkozik. Az adott játékra vonatkozó egyedi feltételekkel.

Reform Világ Facebook nyereményjáték szabályzat

A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. Az adataidat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át (Adatvédelmi nyilatkozat).

JÁTÉKSZABÁLY

A ZOI Kingdom Kft. által indított nyereményjáték („Játék”) a Reform Világ Facebook oldalán érhető el. A Játék alapja, hogy a játékosok hozzászóljanak egy bejegyzéshez az oldalon vagy az idővonalon. A játék nyereményeit az idővonalon egy hírben vagy hozzászólásban a Reform Világ teszi közzé. A játék időtartamát és a sorsolás időpontját a Reform Világ határozza meg, a sorsolásra a ZOI Kingdom Kft. által kijelölt helyen kerül sor.

  1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL, NYEREMÉNY, A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1.1 A Játék meghirdetője és szervezője: a ZOI Kingdom Kft.

A ZOI Kingdom Kft. székhelye: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 79.

1.2 Nyeremény

Szervező az érvényes pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertest sorsol ki, véletlenszerű elvének eleget tevő sorsolással. A nyeremény 1 db 56.990 Ft értékű Vegital Silver Digital 1,3 literes növényi italkészítő.

1.3 A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a Reform Világ által az idővonalra kiírt hozzászólásban vagy hírben a megadott feltételeket teljesíti és elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

1.4 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 éven felüli természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a ZOI Kingdom Kft. alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint az Játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).

1.5 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,

– a Játékos az 1.4 pont feltételeinek megfelelő, 18 éven felüli természetes személy;

– a Játékos rendelkezik Facebook hozzáféréssel és e-mail címmel;

– a Játékos hozzászólásban válaszol a bejegyzésben feltett kérdésre.

– a Játékos minden egyéb feltételnek megfelel, amit a Reform Világ az idővonalán meghatároz.

1.6 A nyereményjáték időtartama: 2022. január 5-től 2022. január 16-ig. Sorsolás: 2022. január 17-én, 11.00 órakor történik, sorsoló alkalmazással.

 

  1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

2.1 A játékos a játékban való részvétellel elfogadja a www.reformvilag.hu honlapon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozatot”.

2.2 Reform Világ az idővonalon megjelent játékokhoz esetenként regisztrációt kér, a gyűjtött adatokat tároljuk – a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja meg elérni – harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki!

Amennyiben a nyertes a számára kiküldött Facebook privát üzenet értesítésre két munkanapon belül nem reagál, úgy a ZOI Kingdom Kft. megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.

Egyéb rendelkezések:

– 18 éven aluliak nem játszhatnak,

– csak magyarországi játékosok játszhatnak,

– a játékban való részvételnek nem feltétele a felhasználók általi fénykép, videó, vagy egyéb tartalom feltöltése a Facebookra vagy más oldalra – ilyen anyagokat a Reform Világ nem kér,

– a játék nyertesét (nyerteseit) a Facebooktól függetlenül értesítjük privát Facebook üzenetben,

– a nyertesről készült fényképet vagy videó anyagot – a nyertes írásos beleegyezésével – a Reform Világ közzéteheti az idővonalon,

– a játék a Facebook idővonalon kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék megrendezéséért.

  1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Játék nyertesét a Reform Világ Facebook privát üzenetben, illetve a nyertes postafiókjába küldött levélben tájékoztatja, és a nyeremény kiküldésének időpontját, helyszínét egyezteti.

3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A ZOI Kingdom Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel helyettesítse.

 

A játék szervezője a ZOI Kingdom Kft. (Székhely: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 79. Asz:27466647-2-13), továbbiakban: szervező.

 

A játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a szabályzat és a játék feltételeit, és magára nézve kötelezően elismeri az abban foglaltakat.

 1. Játékban résztvevő személyek

A játékban önkéntesen részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár, internetet használó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodik és lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: játékos) a játék ideje alatt.

A játékban az alábbi személyek nem vehetnek részt:

- ZOI Kingdom Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, megbízottjai, munkatársai, hozzátartozói (Ptk. 685 § b.)

- egyéb a lebonyolításban közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, megbízottjai, munkatársai, hozzátartozói

 2. Játék időtartama: mindig az adott aktuális játékban meghirdetett időpont szerint.

 3. Játék leírása: mindig az adott aktuális játékban meghirdetett időpont szerint (Pl.: írd le kommentben, hogy milyen terméket fogyasztasz szívesen kínálatunkból;  írd le kommentben hogy milyen terméket szeretnél kínálatunkban látni, mivel bővítsük termékskálánkat; Hányszor fogyasztasz a héten reform termékeket; milyen diéta irányzatot követsz; hányszor edzel egy héten…)

 

 4. Nyeremény: mindig az aktuális játékkiírás szerint meghatározott termék(-ek)

A nyereményjátékok másra át nem ruházhatók, pénzre át nem válthatók.

 5. Sorsolás: a kérdések esetén valamennyi kérdésekre adott válaszadók közül, számítógépes program segítségével véletlenszerű sorsolást végzünk a ZOI Kingdom Kft. munkatársaiból álló sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolásról és a játék nyertesének kihirdetéséről jegyzőkönyv készül.

Sorsolás napja: mindig az adott játék által meghirdetett nap szerint.

 6. Nyertesek értesítése: A ZOI Kingdom Kft. által üzemeltetett Reform Világ nevű hivatalos Facebook oldalon, nyilvános posztban tesszük közzé a nyertesek nevét.

 7. Nyeremények kézbesítése, átadása: Nyereménytárgyak esetén a szervező postai, vagy futárpostai szolgáltatással kézbesítteti a nyereményeket. Postázás átfutási ideje: 7-10 munkanap. Külföldre való kézbesítést a nyereményjáték nem tesz lehetővé.

 

A játékot semmilyen módon nem támogatja, szponzorálja vagy kezeli a Facebook, a játékhoz semmilyen módon nincs köze, sem érdekeltsége. A játékkal való résztvevőkkel szembe a Facebooknak semmilyen kötelezettsége nincs, a Facebook mentesül mindennemű probléma alól, mely a játék részvételével kapcsolatosan felmerülhet.

 

A játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány és társvállalkozásai) szemben a szervező által meghirdetett nyereményjátékokkal kapcsolatosan bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt nyújtson be, vagy érvényesítsen.

 

A szervező által meghirdetett játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályzatának, mely a https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/#promotionsguidelines oldalon megtalálható