Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési feltételeket (a továbbiakban röviden ÁSZF), mielőtt regisztrálna a ZOI Kingdom Kft. által üzemeltetett webshop felületén, vagy mielőtt igénybe venné annak elektronikusan elérhető szolgáltatásait.

 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a regisztrációval egyidejűleg Ön, mint Megrendelő, arról is nyilatkozik, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és annak minden pontját, illetőleg azok aktuális állapotát és rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri. Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az ÁSZF Megrendelő részéről történő elfogadása kizárólag elektronikus formában, a ZOI Kingdom Kft. rendszerében kerül nyilvántartásba vételre, az külön, nyomtatott vagy egyéb formában iktatásra nem kerül. Az ÁSZF mindenkor aktuális állapota és legfrissebb változata az üzlet weboldalán (www.reformvilag.hu) érhető el, melynek megismerése és az esetleges módosítások követése a Megrendelő feladata. Esetleges módosítás esetén természetesen a megrendelés időpontjában aktuális állapot tekinthető irányadónak.

A webáruház működésével, az elektronikusan elérhető szolgáltatásokkal, regisztrációval, rendeléssel és szállítással kapcsolatos alapvető információk lentebb ismerhetők meg, vagy telefonon is tájékozódhat (tel. szám: +36 30 9271081).

Tájékoztatjuk arról, hogy a www.shop.reformvilag.hu Web-Áruházunkon történő vásárlása esetén a Ptk. alapján távollevők közötti szerződés jön létre, amely olyan u.n. „fogyasztói szerződés”, melyet a Web-Áruházunkban vásárolható termék eladására létrehozott távértékesítési rendszeren keresztül a felek úgy kötnek meg, hogy az adásvétel céljából kizárólag távollévők közötti kapcsolatot lehetővé tévő informatikai hálózatot vesznek igénybe (internet).

 

Tájékoztatjuk, hogy az általános szerződési feltételek ismerete a felhasználó kötelezettsége, ill. az általános szerződési feltételek letöltési lehetőségével a Web-Áruház eleget tesz a 45/2014. (II.26.) korm.r.-ben foglaltaknak.

 

MAGUNKRÓL:

A vállalkozás neve: ZOI Kingdom Kft.

Székhely: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 79.

Nyilvántartási szám:13-09-215877

Adószám: 27466647-2-13

Bankszámlaszám: 107022777292003551100005

E-mail: reformvilag@reformvilag.hu

Web-Áruház  címe: www.reformvilag.hu

Tevékenység nyilvántartási száma: 4729

Tevékenységet nyilvántartó hatóság neve, székhelye: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Általános rendelkezések:

 

 

 

 

A ZOI Kingdom Kft. ÁSZF-ének főbb pontjai:

 1. Az ÁSZF célja
  2. Az ÁSZF hatálya
  3. A szerződő felek
  4. Az ÁSZF elfogadása
  5. A Webáruház elektronikusan elérhető szolgáltatásainak igénybevétele
  6. A szerződés létrejötte
  7. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
  8. Adatvédelem, adatbiztonság
  9. Irányadó jog
  10. Az ÁSZF módosítása
  11. Vegyes és záró rendelkezések
 2. Az ÁSZF célja

A ZOI Kingdom Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által megfogalmazott ÁSZF célja, hogy meghatározza az alábbiakat:

 • a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokat és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéssel kapcsolatban keletkező és fennálló jogait és kötelezettségeit;
 • minden egyéb a szolgáltatások nyújtásával és azok igénybevételével kapcsolatos lényeges körülményt.

 

 1. Az ÁSZF hatálya

2.1. Tárgyi hatály

Az ÁSZF az alábbiakra terjed ki:

 • minden a Szolgáltató által nyújtott, elektronikus úton igénybe vehető kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Megrendelő(k) a webáruházon keresztül vesz(nek) igénybe;
 • a Szolgáltató és Megrendelő valamennyi jogára és kötelezettségére;
 • a Webáruház működésével összefüggő minden lényeges körülményre.

2.2. Területi hatály

Szolgáltató a Webáruházon keresztül feltüntetett szolgáltatásokat a világ bármely tájáról igénybe veheti. A leadott rendelés területe, bármely országra megjelölhető szállítási címként. Természetesen regisztrációra külföldi címmel is van lehetőség, a szállítás postai úton vagy futárcég által fog ebben az esetben is megvalósulni.

2.3. Időbeli hatály

Az ÁSZF mindenkor aktuális és legfrissebb szövege az üzlet websop oldalán (reformvilag.hu) érhető el, mely annak nyilvánosságra hozatalától („közzétételétől”) annak Szolgáltató általi módosításáig, vagy visszavonásig tekintendő érvényesnek. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások tekintetében a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései és előírásai tekintendők érvényesnek. Az ÁSZF a megrendelés és a szállítás időpontja között történő módosítása esetén az adott megrendelésre vonatkozóan a megrendelés időpontjában aktuális állapot tekintető irányadónak.

 1. A Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre, vagy annak valamely fél általi felmondásáig:

3.1. A Szolgáltató:
Cégnév:

ZOI Kingdom Kft.

Székhely: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 79.

Cégjegyzékszám:13-09-215877

Adószám: 27466647-2-13

Nyilvántartó Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Engedélyező hatóság: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Címzetes Főjegyzője
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 27466647-2-13
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: CIB Bank
Pénzforgalmi számla száma: 107022777292003551100005


Webshop üzlet megnevezése: Reform Világ reformbolt
E-mail: reformvilag@reformvilag.hu
Weboldal: www.reformvilag.hu
Kapcsolattartó neve: Lakatos Gábor

Telefonszám: +36 30 9271081

3.2. A Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki

- a webes felületen keresztül elérhető szolgáltatást vagy szolgáltatásokat vesz igénybe (rendel, vásárol, stb.),

- rendelkezik szállítási címmel (postai vagy egyéb módon történő szállítás igénylése esetén), illetőleg, aki

- a Webáruház webes felületén regisztrál, és ezáltal jelen ÁSZF-et magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

3.3. A Szállító:

A szállítást a ZOI Kingdom Kft. webes felületén leadott rendelések esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában (ennek esetleges lehetősége a megrendeléskor kerül feltüntetésre) A szolgáltató: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa utca 2. Adószáma: 12369410-2-44

valamit: Sprinter Székhelye: 1158 Budapest Táblás u. 39. Bejegyezve: Sprinter Futárszolgálat Kft. Adószáma: 12263840-2-43

Bankszámlaszáma: OTPBank Zrt. - 11794008-20547732-00000000 Tájékoztatás az online fogyasztói vitarendezésről:  Az EU Bizottsága/ végzi.

A futárszolgálat a megrendelt termékeket saját ÁSZF-je alapján szállítja, mely az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.sprinter.com/hu/home/szallitas/aszfés melynek megismerése a Megrendelő kötelessége. A szállítással kapcsolatos árszabás a webes felületen leadott megrendelés alkalmával, még a megrendelés véglegesítését megelőzően feltüntetésre kerül.

 1. Az ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF Megrendelő általi elfogadása a Webáruház elektronikus úton nyújtott szolgáltatásainak igénybevételének előfeltétele, melynek következtében az ÁSZF (a megfelelő jelölőnégyzeten keresztül történő) elfogadása minden rendelés alkalmával kötelező. Az ÁSZF szövegének módosításának nyomon követése és annak időben történő megismerése a Megrendelő kötelessége. A mindenkor aktuális, legfrissebb ÁSZF a cég webshopjának felületén érhető el.

 1. A Webáruház elektronikusan elérhető szolgáltatásainak igénybevétele

A Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújt szolgáltatásokat a webes felületen keresztül:

5.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

Szállítást a világ bármely területére tudunk eszközölni.

 

5.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

 • e-mail cím (élő és érvényes)
  • Jelszó
  • Felhasználói név
  • A vásárló neve
  • Szállítási címe
  • Számlázási címe (amennyiben nem egyezik a Szállítási címmel)
  • Telefonszáma

A Megrendelőnek lehetősége nyílik regisztráció nélkül is rendelést leadni a webes felületen keresztül. Ebben az esetben az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Név
  • e-mail cím (élő és érvényes)
  • Telefonszám
  • Szállítási cím
  • Számlázási címe (amennyiben nem egyezik a Szállítási címmel)

5.3. A rendeléshez szükséges további adatok:
• Szállítás módja

Cégünk a Sprinter futárszolgálattal áll szerződésben, 24 órás kézbesítési időintervallummal. A csomagokat kizárólag Magyarország területén kézbesítik a jelenlegi feltételek szerint. Külföldi szállítási igény esetén mindig tájékozódjon az aktuális szállítási árakról, keresse fel kollégáinkat! Külföldre hűtött termékeket nem áll módunkban szállítani!
• Fizetés módja

Előre utalással, Bankkártyával és utánvét lehetséges. Az adott lehetőségek minden esetben aktuálisan rendelkezésre állnak a www.shop.reformvilag.hu oldalon. 

5.4. A szolgáltatás igénybevétele

5.4.1. Az üzlet webes felületén kizárólag elektronikus úton lehetséges megrendelést leadni. Az üzlet webes felülete az alábbi linken keresztül érhető el: reformvilag.hu

5.4.2. Az adott termékek mellett feltüntetett árak minden esetben bruttó vételárak, amik euróban értendők és amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t). A feltüntetett árak még nem tartalmazzák a szállítási költséget, melyek díja a rendelés véglegesítése előtt lesz elérhető az adott megrendelésre vonatkozóan.

5.4.3. A webes felületen feltüntetett árak nem tekinthetőek közvetlen árajánlattételnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, melyek az esetleges elírásokból erednek.

Abban az esetben, ha a webes felületen egy termék ára valamilyen okból kifolyólag hibásan kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket a hibásan feltüntetett áron szállítani, vagy garantálni, különös tekintettel azon esetekre, ha az ár nem valós volta nyilvánvaló, vagy adott körülmények között ennek valószínűsítése a Megrendelőtől elvárható. (Ilyen esetek például, de nem kizárólag a következők: ha a formátumból, vagy más hasonló termékek árához képest jelentősnek mondható eltérés okán valószínűsíthető, hogy elírás történt, illetőleg, ha egy esetlegesen fellépő rendszerhiba okán korábbi, vagy valótlan árak jelennek meg a webes felületen, stb.) Természetesen Szolgáltató köteles a lehető legrövidebb időn belül helyesbíteni a hibásan feltüntetett árakat (amint tudomására jut, illetőleg amint az esetleges külső, akadályozó tényező elhárul). Amennyiben Megrendelő hibás áron rendeli meg a terméket, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a valós árról, melyet követően a Megrendelő fenntarthatja megrendelését, vagy következmények nélkül visszavonhatja azt.

5.4.4. A webes felületen közölt fényképek csupán illusztrációk, melyektől a termékek tényleges megjelenése, csomagolása a valóságban eltérhet.

5.4.5. A termékekkel kapcsolatban közölt termékleírások, a gyártók által rendelkezésre bocsátott egyéb tájékoztató anyagokban olvasható adatok, valamint nyilvánosan elérhető információk adják. A jelzéseken túlmenően kérjük mindenki maga is vizsgálja meg a készhez vételt követően a gyári csomagoláson lévő feliratot, különös tekintettel az összetevőkre és a lehetséges allergén anyagokra.  Ezek esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ezekből fakadó esetleges károkért a gyártót terheli a felelősség.

5.4.6. Annak vizsgálata és meghatározása, hogy az adott termék a Megrendelő saját, egyedi céljainak megfelelően felhasználható-e, kizárólag a Megrendelő kötelessége. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha a megrendelt termék nem alkalmas a Megrendelő egyedi céljainak megfelelő felhasználásra. A vásárlást, illetőleg megrendelést megelőzően a ZOI Kingdom Kft munkatársai készséggel állnak rendelkezésre ez irányú kérdések tekintetében , telefonon (06 309271081), vagy e-mail-en (reformvilag@reformvilag.hu.)

5.4.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben a már leadott és visszaigazolt megrendeléseket részben vagy egészben visszautasítsa, különös tekintettel azon esetekre, ha a Megrendelő az ÁSZF valamely előírásának nem tett eleget, vagy azt megszegte.

5.4.8. A visszaküldés költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik, amennyiben az átvétel a Megrendelőnek felróható okból nem történt meg. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a csomag újra kiküldését, amennyiben az ezzel kapcsolatban jelentkező költségeket a Megrendelő a Szolgáltató számára előre elutalja.

 1. A szerződés létrejötte

6.1. Általános jellemzők:

A Felek között a szerződés a Megrendelő a Szolgáltató által üzemeltetett weblapon történő regisztrációjával (és jelen ÁSZF elfogadásával) jön létre. Az cég webes felületén történő megrendelés feltétele minden esetben a mindenkori aktuális ÁSZF elfogadása. A webes felületen a Megrendelőnek lehetősége nyílik regisztráció nélkül is leadni megrendelését, azonban az ÁSZF elfogadása ebben az esetben is kötelező.

A megrendelés kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben azt a Megrendelő a webes felületen keresztül adja le és hagyja jóvá, illetőleg, ha azt a Szolgáltató részére elküldi és azt a Szolgáltató vissza is igazolja e-mail formájában, mely a Megrendelő regisztráció, vagy regisztráció nélküli rendelés során megadott e-mail címére kerül kiküldésre. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő által megadott adatok valódiságát minden megrendelés beérkezésekor megvizsgálja, és amennyiben valótlan adatokat talál, azokat a megrendeléssel együtt törölje.

6.2. Regisztráció, megrendelés, vásárlás:

A Megrendelő a webes felületen történő regisztráció, illetve megrendelés leadása során megadott adatait a Szolgáltató a jelen ÁSZF, annak lentebb, (8. Adatvédelem, adatbiztonság), olvasható adatvédelmi előírásainak megfelelően kezeli, mely a Megrendelő érdekét szolgálja. Ennek okán az ÁSZF aktuális változatának elfogadásáról a Megrendelő minden megrendelés esetén köteles nyilatkozni, illetőleg az adatvédelemre vonatkozó előírásokat megismerni. A Megrendelőnek lehetősége nyílik a cég webes felületén regisztráció nélkül is leadni megrendelését, a regisztráció a visszatérő ügyfelek könnyebb és gyorsabb rendelésleadását teszi lehetővé.

 

 

6.3. Megrendelés visszavonása, módosítása, törlése:

A webes felület szoftvere minden megrendelés leadásakor annak beérkezéséről a Megrendelő számára értesítést, visszaigazolást küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 72 órán belül nem érkezik meg, a Megrendelő ajánlattétellel kapcsolatban fennálló kötöttségei automatikusan megszűnnek.

Esetleges tévedés esetén a Megrendelő jogosult a megrendelését annak Szolgáltató általi teljesítésének megkezdéséig módosítani, illetőleg annak a Postaszolgálat számára történő átadás időpontjáig visszavonni, amennyiben a tévedés tényéről a Megrendelő a Szolgáltatót az észlelést követően haladéktalanul tájékoztatja a reformvilag@reformvilag.hu e-mail címen, vagy nyitvatartási időben az alábbi telefonszámon: 06-70-4117177

6.5. Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (átutalással) a megrendelés leadásakor, vagy a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben fizetheti meg. A Futárszolgálat munkatársa a készpénz átvételéről köteles bizonylatot adni. Részteljesítést a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni, melynek következtében a Futárszolgálat munkatársa sem fogadhat el részteljesítést. A Megrendelő tehát a teljes megrendelését jogosult csak átvenni, illetőleg természetesen jogában áll azt teljes egészében visszautasítani, amely esetben azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő regisztrációját kizárólag egyéni mérlegelése alapján, saját hatáskörben, azonnali hatállyal megszüntesse, illetőleg valamennyi esetlegesen idő közben leadott rendelését érvénytelenítse és törölje.

6.6. Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidő esetén a Futárszolgálat két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Amennyiben a második alkalom is sikertelen, a Szolgáltató jogosult a megrendelést érvénytelennek tekinteni, és törölni azt. Ha a Megrendelő a világ más tájáról ad le megrendelést, ahová a futárszolgálat területileg nem vállal szállítást, abban az esetben az adott ország postájának pontatlanságáért vagy problémás szállításáért, esetleges csomagelhagyásért a cégünk nem vállal felelősséget.

 1. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

7.1. Az elállás joga

Megrendelő a vásárlástól, illetőleg a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül jogosult elállni. Írásban történő elállás esetén elegendő a lentebb (7.1.1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta c. alatt) megtalálható elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen, külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (6722 Szeged Petőfi sgt. 22.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül köteles a Megrendelő számára visszatéríteni.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelő köteles viselni, utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató minden a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítésére igényt tart.

Az esetleges vitás esetek elkerülése érdekében a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fénykép és/vagy videofelvételt készít. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot a Futárszolgálat munkatársától otthonában, vagy az általa megadott címen átvette.

Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

7.1.1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A minta eredeti szövege, illetőleg az elállással kapcsolatos további információ a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben található.

7.2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áru a nem rendeltetésszerű használat okán károsodott, Szolgáltató jogosult a termékben bekövetkező értékcsökkenés megtérítését a Megrendelőtől követelni.

 

7.3. Szavatosság

A kellékszavatosság:

Az új Ptk. 6:159. § előírásainak megfelelően a Szolgáltató szavatosságot vállal minden megrendelt termék esetén attól függetlenül, hogy a terméket nem ő gyártotta.  Amennyiben a Megrendelő úgy érzékeli, hogy a Szolgáltató hibásan teljesített, köteles az észlelt hibákról azok felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül a Szolgáltatót írásban tájékoztatni. A fent hivatkozott jogszabály értelmében a Szolgáltató, megalapozott panasz esetén, köteles a hibás terméket kicserélni. Amennyiben erre nincs mód, úgy az alábbi lehetőségek közül biztosítani kell a Megrendelő számára a választás lehetőségét: árengedmény biztosítása egy meghatározott időn belül történő új vásárlás alkalmával, vagy lehetőség biztosítása a megrendeléstől való elálláshoz, a megrendelt (és/vagy megvásárolt) termék kapcsán kifizetett összeg maradéktalan visszatérítése mellett.

A visszatérítés minden esetben kizárólag a termék árára vonatkozik, a szállítás költségére nem terjed ki. Elállásnak nincs helye, amennyiben a panasz alaptalannak bizonyul, vagy, ha az okát képező hiba nem jelentős mértékű.

Jelentős mértékű hiba, illetőleg a teljesítés kapcsán felmerülő megalapozott panasz esetén minden a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatban felmerülő költséget a Szolgáltató köteles viselni.

 1. Adatvédelem, adatbiztonság
  8.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. A regisztráció és a regisztráció során valamennyi személyes adat megadása önkéntes, a Megrendelők azon adatok, a Szolgáltató által az előre meghatározott célra történő kezeléséhez hozzájárulásukat adják.

A Szolgáltató az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése céljából, illetőleg a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós, valamint reklámtevékenysége keretében használja fel.

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait külső feleknek, vagy harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja ki, mely alól kizárólag a kézbesítéshez szükséges Futárszolgálat munkatársai képeznek kivételt.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását a fent leírtakhoz önként és határozatlan időre adta, de azt írásban bármikor jogosult vissza is vonni. Szolgáltató mindent elkövet a számára átadott adatok biztonságának megőrzése érdekében, ami tőle elvárható.

A Regisztrációval, illetőleg a megrendelés leadásával a Megrendelő feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF mindenkor aktuális változatának szövegét, azon belül is az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

8.2. Személyes adatok módosítása, regisztráció törlése:

Megrendelő az üzlet webes felületén megadott személyes adatait bármikor jogosult módosítani, vagy a Szolgáltatótól azok törlését kérni, az alábbi adatok módosítására azonban nincs lehetőség (törlésük természetesen kérhető):

 • E-mail cím
 • Felhasználói név

A Megrendelő az cég webes felületére történő regisztrációját, adatai módosítását, illetve azok törlését az reformvilag@reformvilag.hu címre küldött e-mail-ben (a fent nevezett korlátozás figyelembevételével) bármikor kérheti.

 1. Irányadó jog

Jelen ÁSZF a cég webes felületére vonatkozóan tartalmazza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony alapvető előírásait. Azon kérdésekben, melyek jelen ÁSZF-ben nem kerülnek külön szabályozásra, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok tekintendők irányadónak, különös tekintettel az alábbiakra:

 1. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az cég webes felületén az ÁSZF mindenkor aktuális és legfrissebb változata érhető el.

 1. Vegyes és záró rendelkezések

11.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

A Szolgáltató és Megrendelő között a megrendelések és online vásárlások során egy a fentebb ismertetett előírásoknak megfelelő írásos megállapodás jön létre, mely szerződéses megállapodásnak tekintendő, és amelyet a Szolgáltató saját elektronikus rendszerében tárol.

11.2. A szerződés megszüntetése

Megrendelő bármikor jogosult a szerződés megszüntetését kérni. Ehhez szükséges, hogy személyazonosságát a Szolgáltató irányában igazolja. A Megrendelő megszüntetési kérelmét követően a még élő, de nem teljesített megrendelések a Szolgáltató részéről annulálásra (törlésre) kerülnek. A Megrendelő bármikor indoklási kötelezettség nélkül jogosult regisztrációját a webes felületen törölni. Másfelől azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan felmondja, amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF bármely rendelkezését szándékosan, vagy a Megrendelőnek felróható gondatlanság okán megszegi.

11.3. Felelősség

Megrendelő köteles tudomásul venni, hogy minden olyan megrendelésért, webes felületen történő vásárlásért teljes körű felelősséggel tartozik, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Annak okán, hogy a Megrendelő személyes adataival való visszaélést elkerülje, Megrendelő köteles mindent elkövetni (pl. jelszava illetéktelenek előtti titokban tartása érdekében). Természetesen Megrendelő mentesül ezen felelőssége alól, amennyiben bizonyítható, hogy az adataival történő esetleges visszaélés kizárólag neki fel nem róható okból, saját hibáján kívül történt.

11.4. Megfelelő körültekintés elvárhatósága

Szolgáltató a Megrendelő számára elérhetővé tesz minden szükséges információt, azonban ezek megismerése mindenkor a Megrendelő kötelessége. Ide tartozik például, de nem kizárólag az egyes termékek szavatossági- és lejárati ideje, különösen az akciós és árleszállított termékek esetén.

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

ZOI Kingdom Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

Felelősségi nyilatkozat 

 

A www.reformvilag.hu  honlapot a ZOI Kingdom Kft. ( székhelye: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79. ., Cg 013-09-215877, a továbbiakban "ZOI Kingdom Kft”) üzemelteti.

 

A honlapon található anyagokat kizárólag általános tájékoztatás céljából bocsátjuk ingyenesen az érdeklődők rendelkezésére. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét kérdéssel kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Mindent megteszünk azért, hogy a honlap tartalma pontos, teljes körű és naprakész legyen. Mindamellett nem vállalunk felelősséget az oldalainkon megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért. Nem vállalunk továbbá semmilyen felelősséget a honlap használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges kárért.

A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz, amelyekre lehetőség szerint minden esetben felhívjuk a figyelmet. A külső weboldalakat független harmadik felek üzemeltetik, amelyekre a ZOI Kingdom Kft. nincs befolyással, ezért a ZOI Kingdom Kft. nem felelős az ilyen weboldalak elérhetőségéért, tartalmáért vagy felhasználásáért.

 

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

 

A honlap tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik, beleértve az adatbázisjogokat és egyéb vonatkozó jogokat, amelyek a ZOI Kingdom Kft. tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva. A honlapon található anyagok jogosulatlan felhasználása a hatályos szerzői jogi jogszabályokkal ellentétes lehet.

Ez a webhely sem egészben, sem részben nem reprodukálható (mechanikus vagy elektronikus úton), kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást, illetve a .ZOI Kingdom Kft.-re vonatkozó adatok tájékozódás céljából történő megtekintését. Ha a webhelyről a fent említett célból adatokat tölt le, minden példánynak tartalmaznia kell az eredetiben szereplő szerzői jogi és egyéb tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatokat.

A jelen honlap bármely részének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása bármilyen okból tilos.

 

A ZOI Kingdom Kft. nagyon kevés azonosításra alkalmas adatot gyűjt a honlap látogatóiról.

A birtokunkba került adatokat jellemzően az érdeklődőkkel való kapcsolattartásra, a kért referenciaanyagok kiküldésére, hirdetési és marketingcélokra, valamint a honlap használatával kapcsolatos statisztikai információk nyomon követésére használjuk fel.

Az általunk kért azonosításra alkalmas adatok között szerepel a minket megkereső személyek elérhetősége (például név, e-mail cím, telefon- és faxszám). További adatok gyűjtésére is sor kerülhet, amennyiben azokat a látogató az elektronikus regisztrálási űrlapon megadja.

 

Adatvédelem

 

Adatkezelési tájékoztatónk rendelkezéseinek kialakításakor a ZOI Kingdom Kft. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

 

A honlapunkon megadott e-mail címeken keresztül és a kapcsolat űrlap segítségével is felveheti velünk a kapcsolatot. Az így küldött üzenetek tartalmazzák a küldő felhasználói nevét, nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakóhelyének irányítószámát valamint minden olyan információt, amelyet velünk az üzenet szövegében meg kíván osztani.

 

Az Adatkezelés célja, jogalapja


 

A ZOI Kingdom Kft. által folytatott Adatkezelés célja:
a) online tartalomszolgáltatás;
b) a Társaság üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás, 
c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
d) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
e) Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások (kiemelten pénzügyi, befektetési, biztosítási szolgáltatások) nyújtásának biztosítása
f) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése
g) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
h) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
i) statisztikák, elemzések készítése;
j) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
k) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
l) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

m) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése

n) oktatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása


A ZOI Kingdom Kft. a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat.

 

Amennyiben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során a Felhasználók adatainak a továbbítására kerül sor harmadik fél felé, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése illetve teljesítése, az Adatkezelőre irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezések és az Adatkezelő marketing/értékesítési tevékenységének támogatása. A Felhasználó mint vásárló a Honlapon történő regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció és/vagy az igénybe vétel során megadott Személyes adatait a ZOI Kingdom Kft  a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. 
 

A ZOI Kingdom Kft. a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott Személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy:
1. a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek,
2. a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 
E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a ZOI Kingdom Kft. jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A ZOI Kingdom Kft ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A ZOI Kingdom Kft.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a ZOI Kingdom Kft 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem kezel és nem gyűjt.

 

Adatok továbbítása 3. félnek

 

Az így összegyűjtött információkat a csomagok szállítását végző cégeknek átadhatjuk, az átadott információt a csomagok szállítását végző cégek kapcsolatfelvételre felhasználhatják. A ZOI Kingdom Kft honlapján keresztül adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a ZOI Kingdom Kft. a csomagok szállítását végző cégek részére továbbíthassa.

 

A jelen webhely használatával Ön kifejezett hozzájárulását adja a  ZOI Kingdom Kftszámára az Ön személyazonosságára, illetve a webhely használatára vonatkozó adatok fenti célokra történő összegyűjtéséhez, felhasználásához és közreadásához.

Mindemellett adatainak a ZOI Kingdom Kft weboldalán történő megadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja a weboldalon összegyűjtött adatok határokon átnyúló továbbításához a fent vázolt célok megvalósítása érdekében.

 

Az Ön által megadott személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. 

 

Az Adatkezelések időtartama

A Felhasználó által a ZOI Kingdom Kft által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat a ZOI Kingdom Kft rendszereiből törlődik.


A ZOI Kingdom Kft által szervezett rendezvények és nyereményjátékok résztvevőinek Személyes adatait a ZOI Kingdom Kft – kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott rendezvény vagy nyereményjáték időpontját követő 5 évig kezeli.


Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.

 

Adatvédelmi tisztviselő:

 

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a eprodukt Kft. adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki:

Az adatvédelmi tisztviselő:
- neve: ZOI Kingdom Kft
- e-mail címe: reformvilag@reformvilag.hu
- telefonszáma: +36 30 9271081

 

Tájékoztató - Cookie-k és más információk tárolásáról

Az Európai Uniós jogszabályok a ZOI Kingdom Kft. számára előírják, hogy:

Az Európai Unióban élő végfelhasználóink esetén:

• kötelesek vagyunk gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy egyértelmű tájékoztatást nyújtsunk a személyes adatok mindennemű gyűjtésével, megosztásával és felhasználásával kapcsolatban, továbbá, hogy beszerezzük a végfelhasználók hozzájárulását a webhelyen, alkalmazásban, e-mailben küldött kiadványban vagy máshol folytatott ilyen jellegű tevékenységekhez, amelyek abból erednek, hogy Ön Google-termékeket (is) használ; és 

• kötelesek vagyunk gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tenni annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználó egyértelmű és teljes körű tájékoztatást kapjon a cookie-k és más információk tárolásáról és eléréséről a végfelhasználói eszközön, valamint hogy e tevékenységekhez hozzájárulását adja, amennyiben ilyen tevékenységre kerül sor a jelen irányelv hatálya alá tartozó termékkel kapcsolatban.

 

Feltételek és a tájékoztatás elfogadása

 

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat használhassa, először el kell fogadnia a Feltételeket. Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat, ha nem fogadja el a feltételeket. Ön elfogadhatja a feltételeket azáltal, hogy ténylegesen használja a Szolgáltatásokat. Ebben az esetben Ön tudomásul veszi és elfogadja a feltételeket. Nem használhatja az oldalunk szolgáltatásait, ha nem fogadja el a feltételeket.

 

 

Oldalainkon cookie-t (sütiket) használunk

 

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely állít be a böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb, sőt lehetetlen lenne. Mi is használunk böngésző cookie-t abból a célból, hogy információt tároljunk. Illetve partnereink a Google Adsense, a Google Analytics is tárol Önről sütiket, ezen szolgáltatások működéséhez sütik használatára van szükség. 

 

Naplófájlok

 

Mint a legtöbb weboldal, és webserver mi is gyűjtjük és felhasználjuk a naplófájlok adattartalmát. A naplófájlokban levő információ tartalmazhatja az Ön IP (Internet protokoll) címét, az Ön Internet Szolgáltatóját (ISP), a honlapunk meglátogatására használt böngészőjét (mint pl. Internet Explorer vagy a Firefox), az időpontot, amikor honlapunkra látogatott, és hogy mely oldalakat látogatta meg az egész oldalunkon.

 

 

A vásárló és a Web-Áruház közötti vitás kérdéseket a felek igyekeznek  a fent részletezett, békés úton rendezni. Megegyezés hiányában kikötik a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Egyebek:

Web-Áruházunk eredeti tartamának szöveges vagy képi alkotó elemeinek engedély nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A honlapon található anyagok a www.shop reformvilag.hu nevü Web-Áruház saját elektronikus szellemi termékei, azok másolása, módosított felhasználása, terjesztése csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A fenti szabályok minden felhasználó számára kötelező érvényűek. Ismeretük hiánya vagy figyelmen kívül hagyása következményeiért a felhasználót a Ptk-ban  és Btk –ban foglalt polgári és büntetőjogi felelősség terheli.